22 января 2019 г.

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

§ 9.  Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

 (1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
 (2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
 (3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
 (4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
 (5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
 (6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Благодарность

Поздравляем
победителей и призеров региональной олимпиады по физике
11 классы
1 место – Daniil Bobkov, 11TM
МОЛОДЕЦ!!!

18 января 2019 г.

приглашение на конференцию

Уважаемые родители! 
Во вторник 29 января в 17.00 
в актовом зале состоится конференция "Предприимчивая школа".
 От каждого класса должно быть 2 родителя. Сообщите мне, пожалуйста, к понедельнику 21.1.19 через ребят или по телефону, кто хотел бы участввать. 
Ждем активного участия 
от родителей.
Спасибо. 
С уважением классный руководитель Ирина Сергеевна

16 января 2019 г.

Ettevõtlik kool - опросник

Ettevõtlik kool palub täita küsimustikud. 
Reaalselt võtab see aega 3-5 minutit. 
Õpetajad ja õpilased saavad seda teha klassijuhataja tunnis. 
Lastevanematele palun pange link e-kooli. 

Предприимчивая школа: опрос родителей  https://goo.gl/forms/bfwr9X8utEe4iTRV2
Предприимчивая школа: опрос учеников  https://goo.gl/forms/sr0bw3zWLzIlV6BB2
Предприимчивая школа: опрос учителей  https://goo.gl/forms/yZMhJYVZOY2GG3eK2

Uuringu jaoks on vaja koguda igast koolist 100 õpilase, 100 lapsevanema ja vähemalt poole kooli töötajate vastused.
Igast lasteaiast on vaja 100 lapsevanema ja poolte töötajate vastused.

Vastamise tähtaeg on  31. jaanuar 2019. 

Suur aitäh ette aktiivsuse eest :)

"70 aastane NATO 15 aastat Eestis - tee ja jaga videot ning anna oma panus riigikaitse haridusprojekti"!

Tööde saatmise TÄHTAEG ON JUBA 31. JAANUAR 2019!

Hei, noor! Kui oled 16-19 aastat vana eesti või vene keelt rääkiv ning Eestis elav, siis kogu enda sõbrad kokku, moodusta 2-4 liikmeline meeskond ning tehke 1-5 minutiline eesti-, vene- või inglisekeelne video, mille sisuks on NATO-teemaline õppematerjal. Kaasa võimalusel ka koolipoolne juhendaja (nt ajaloo- või ühiskonnaõpetuse õpetaja, riigikaitseõpetaja, IT õpetaja, küberkaitse õpetaja jt.). Nüüd on Sinu võimalus saada nii ise uusi teadmisi kui ka neid teistele edasi anda uurides midagi uut ja huvitavat NATO ning selle organisatsiooni tegevuste kohta. Lisa videole pealkiri, lae see üles kas videokeskkonda YouTube või mõnda pilveteenusesse (Google Drive, Dropbox, WeTransfer jms) ja saada video link hiljemalt 31. jaanuar 2019 meiliaadressile info@eata.ee

Olgu mainitud, et parimad meeskonnad saavad 2019. aasta suvel auhinnaks võidureisi Ühendkuningriigis paiknevasse NATO ARRC liitlaste kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps). Viis parimat videot avaldatakse Eesti NATO Ühingu YouTube lehel ja edastatakse NATO peakorterile ning kõikidele Eesti gümnaasiumitele, et neid saaks kasutada õppematerjalidena Eesti NATO-ga liitumise 15. aastapäeva ja NATO 70. aastapäeva tähistamisel. Loomekonkursi autasustamine ning parimate videote näitamine toimub Eesti NATO-ga liitumise 15 aastapäeva üritusel 29. märtsil 2019 Tallinnas, Kalevi Sprordihallis. Täpsem info ürituse lähenedes.
Eriauhindadeks on kohtumine liitlastega või liitlasüksuste külastamine Tapa või Ämari väeosades.
Abimaterjale leiad: www.eata.ee, www.natonia.ee ja www.nato.int

Lisainfo jaoks mine Eesti NATO Ühingu kodulehele www.eata.ee, Eesti NATO Ühing FB lehele või vaata meie Instagrami @eestinato. 

Meeldivat koostööd ootama jäädes,

Eesti NATO Ühing
info@eata.ee

15 января 2019 г.

Курсы

Ребята! 
Есть возможность получить дополнительные курсы в сфере цифровых технологий в Санкт Петербурге.
Стоимость 120 евро (ребенок+родитель), в стоимость входит дорога и уроки. 
Все остальные расходы дополнительно.
Первое обучение 16-17 февраля 2019.
В буклете есть номер телефона организатора - Денис Цыро.tunniplaan alates 16.01.2019

На странице гимназии https://kjag.ee/tunniplaan/ опубликовано измененное расписание уроков, которое будет действовать с 16.01.2019 
Обратите внимание также и на кабинеты, они тоже могли измениться.